Για οικονομική ενίσχυση προς το Σύλλογο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω Τραπεζικό λογαριασμό:

EUROBANK :  GR2802603190000600101736458

Γίνε Εθελοντής

Συμπληρώστε την έντυπη φόρμα εθελοντή ή συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία Γέννησης

Τηλέφωνο

Διεύθυνση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση

 

Τμημα ή τίτλος σπουδών


Μεταπτυχιακα – σεμινάρια – άλλη εκπαίδευση

Εργασιακή εμπειρία

Με τι ασχολείστε σήμερα;

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία

Προηγούμενη εθελοντική εμπειρία

Άλλα ενδιαφέροντα

Εθελοντισμός Ελπίζω

Λόγοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εθελοντική συμμετοχή στο πρόγραμμα του Συλλόγου «Ελπίζω»:


Τομείς/δραστηριότητες στους οποίους θα επιθυμούσατε να απασχοληθείτε στα πλαίσια της εθελοντικής σας συμμετοχής στον σύλλογο Ελπίζω (βάσει της εκπαίδευσης / εμπειρίας που διαθέτετε):

Διαθεσιμότητα (Ημέρες / Ώρες):

Παρατηρήσεις