Ο Σύλλογος με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας “Ελπίζω”, είναι φιλανθρωπικό σωματείο που σχηματίστηκε το 2012 με έδρα την Μυτιλήνη.

Ο Σύλλογος μας έχει μη κερδοσκοπικό χαραχτήρα, ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων εν έτη 2016 με τις σχετικές πιστοποιήσεις.

Εξειδικευόμαστε στο χώρο των ανθρώπων με αναπηρίες που πάσχουν από την νόσο σε ολόκληρη τη Λέσβο.

Πρωτεργάτες στη δημιουργία του συλλόγου είναι το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που συντελείται κυρίως από άτομα με αναπηρίες, με πρόεδρο τον Θεόδωρο Χάϊδο, ο οποίος είναι αρμόδιος για όλες τις διαδικασίες του συλλόγου και την εξυπηρέτηση των μελών και ασθενών, σχετικά με το νοσοκομείο, την επίλυση των προβλημάτων τους όσο αφορά τους ασφαλιστικούς τους φορείς, την φαρμακευτική τους περίθαλψη, την εργατική τους απασχόληση καθώς και την ψυχική τους υγεία.

Συνολικά έχουμε στο αρχείο μας 200 ασθενείς με σκλήρυνση που απασχολούμε οι οποίοι κάποιοι είναι εμφανείς μέλη και άλλοι μη εμφανείς.