Ο σύλλογός μας συνεργάζεται με τους παρακάτω συλλόγους και μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και η μοναδική πηγή χρημάτων που αποφέρει για να λειτουργεί στηρίζεται από δωρεές ιδρυμάτων και προσωρινές μικρές επιχορηγήσεις

  • Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Μυτιλήνης (Κυψέλη)
  • Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλήνης
  • Σύλλογος Δωρητών Οργάνων Σώματος Μυτιλήνης
  • Μ.Κ.Ο. «Γιατροί χωρίς σύνορα»
  • Μ.Κ.Ο   «Ερυθρός Σταυρός»
  • Περιφέρεια Β. Αιγαίουκαθώς και η μοναδική πηγή χρημάτων που αποφέρει για να λειτουργεί στηρίζεται από δωρεές ιδρυμάτων και προσωρινές μικρές επιχορηγήσεις ως εξής σημαντικούς χρηματοδότες: