Διαμαρτυρία για την έλλειψη προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου  2019 με σκοπό να τονίσουμε την ανάγκη χώρων και υποδομών κατάλληλων για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους.  Η πρόσβαση όλων των πολιτών στην κοινωνική ζωή είναι δικαίωμα και τα άτομα με αναπηρία πρέπει να αντιμετωπίζονται ισάξια δίνοντας την ευκαιρία για πρόσβαση σε όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία ΔΕΝ μειονεκτούν και (άρα δεν πρέπει να έχουν μη ισάξια αντιμετώπιση), αλλά είναι απλώς διαφορετικά από το σύνολο. Εξάλλου το κοινωνικό μοντέλο είναι εκείνο που ορίζει ποιος είναι ο «φυσιολογικός» ή το ιατρικό? Ας αντιληφθούμε ότι το πλέον επικρατέστερο είναι το πρώτο.

Διαμαρτυρία για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)