Έργο

Δράσεις  (2012 – έως σήμερα)

Σύνολο μελών : 200

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Πραγματοποίηση επιστημονικών ενημερωτικών ημερίδων για τη σκλήρυνση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου
  • Παροχή δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης
  • Συμμετοχή στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής
  • Πολιτιστικές εκδηλώσεις
  • Εθελοντική συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού
  • Διανομή τροφίμων στα μέλη μας και σε άπορους της περιοχής
  • Διανομή φαρμάκων σε ασθενείς απομακρυσμένων περιοχών (εκτός έδρας)
  • Χρηματική ενίσχυση σε ασθενείς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν το ποσοστό συμμετοχής για την εκπλήρωση της φαρμακευτικής τους αγωγής ή για οποιαδήποτε της νόσου ανάγκη
  • Εύρεση εργασίας
  • Παροχή ειδικού εξοπλισμού ΑμεΑ (καρότσια, πι κλπ)